Fólie AZ dekorace

Fólie zabraňuje rozšiřování bakterií

Antibakteriální pokrytí fólie neposkytuje živnou půdu nutnou pro rozšiřování bakterií. V momentě kdy se dostane do kontaktu s povrchem fólie je bakterie zabita elektrostatickým proudem. Kombinací tohoto porkytí s fólií, ke které se bakterie velmi těžko přichycuje, je možné dosáhnout optimálního výsledku. Také samotné čištění je díky tomu jednodušší, bez zásahu do životního prostředí. Fólie poskytuje dlouhotrvající ochranu proti bakteriím, houbám a plísním. Tento ochranný prvek je netoxický a nevyluhuje se ani nevypařuje žádná škodlivina.