Fólie AZ dekorace

Jednoduchá obnova poničených skel

poškozené-okno-tamvaje-před-opravou-a--aplikací-čiré-fólie

  • 2 funkce fólie: obnova skla a jeho ochrana proti dalšímu poškození 
  • bez nutnosti výměny skla
  • levnější a efektivnější řešení

Oprava a ochrana skel před poškrábáním a vandalismem bez nutnosti jejich výměny

Různé typy vandalismu mají vliv na průhlednost oken. Jedná se například o poškrábání ostrými předměty jako jsou klíče, atd. Tato transparentní PET fólie je potažená akrylovým lepidlem a je tak speciálně navržena k opravě poškozených oken. Fólie je schopna zamaskovat více než 80 % veškerých poškození včetně vážnějších poškození jako je poleptání kyselinou či hluboké rýhy.

Okno-s-opravnou-folií-ihned-po-nalepeníBezpečněji a levněji než kompletní výměna

Díky naší fólii nelze sklo roztříštit na malé kousky. Umožňuje také ušetřit spoustu času, který by jinak zabrala samotná výměna a tmelení skla. Tyto aspekty jsou obzvláště pro dopravní podniky velmi důležité.

Fólie chrání sklo i proti následným útokům

Fólie nejen že obnovuje průhlednost poškozeného skla, ale zároveň jej také chrání před dalšími možnými útoky, které tak již poškozují jen fólii a nikoliv samotné sklo.

Výhody:

  • Úspora času díky menším prostojům při práci
  • Snížení nákladů na nákup nového skla a prací spojených s jeho výměnou

Vlastnosti:

  • Certifikováno pro drážní průmysl
  • Zamaskování minimálně 80% poškození 
  • Životnost 10 let

  • Snadná údržba